Hódmezővásárhelyi településrendezési aloldala

Köszöntjük Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök tervezéséhez, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez létrehozott partnerségi felületén

Az építésügyet érintő jogszabály változásból adódóan a településfejlesztés és településrendezés eljárási szabályai 2013. január 1-től kikerültek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban. Étv) szabályozásából és külön kormányrendeletben kerültek megállapításra.

Az Étv, valamint az annak felhatalmazása alapján elfogadott, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rögzíti a településfejlesztési típusú tervek – így a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) –, valamint a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat), településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének és elfogadásának rendjét. Jelen honlap felületén megjelenő településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet véleményezésére válik lehetőség. Az egyes egyeztetési dokumentumok az oldalra történő regisztráció nélkül elérhetőek. A dokumentumok véleményezésére regisztrációt követően elektronikusan, illetve papír alapon megküldve van lehetősége a partnereknek.

Tovább a véleményezési felületre »